Tennisvereniging  DE MARKE


Algemene informatie

 

Het bestuur van de tennisvereniging bestaat uit:

        

              Voorzitter:                               Leo van Veldhoven.                       

Secretaris/penningmeester   :   Henk Keizer.

 

Vicevoorzitter,  aktiviteiten,

jeugd, lessen en toernooien:                                  

Lid, pr., communicatie,

sponsoring en oud papier:                                     

 

 

 

 

Het bestuur zorgt ervoor, dat het tennissen voor de leden mogelijk is.

De banen worden voor het seizoen klaar gemaakt en in een zo goed mogelijke

conditie gehouden. Ook de omgeving en de kantine worden verzorgd.

Hierbij vragen we aan de leden of ze hier ook een steentje aan willen bijdragen

om onze mooie accommodatie in deze goede staat te houden.

 

Daarvoor hebben we een aantal regels.

 

·        De sleutel van de kantine krijg je als je lid wordt van de tennisvereniging en

word je door een bestuurlid overhandigd.

 

  Dan wordt ook het reilen zeilen van de club uitgelegd.

   De belangrijkste punten vind je hieronder:

 

·        De sleutel van de baan hangt naast de schakelaar van de verlichting.

·        De verlichting alleen gebruiken als het nodig is niet vergeten uit te doen na

      afloop.

·        De baan alleen met tennisschoenen, die  geschikt zijn voor gravelbanen

gebruiken.

·        Als je toch sporen achterlaat maak ze netjes dicht.

·        Na het spelen altijd slepen en wel de hele baan.

·        De kantine is is ingericht om er te zitten, echter consumpties zijn alleen

      tijdens activiteiten te verkrijgen.

·        De kleedkamers en douches worden gebruikt waar ze voor bedoeld zijn.

 

          Clubverplichtingen: wij verwachten van de leden het volgende:

 

·        Oud papier:                1 x per jaar voor de heren of dames of

      Schoonmaken:        1 x per jaar voor de dames of heren 

 

·        Contributieregeling: 

 

* t/m 6 jaar € 16,50; t/m 12 jaar € 30,00; tot 18 jaar € 50,00;

   vanaf 18 jaar € 95,00

 

* Het bedrag wordt geïnd in juni door de penningmeester middels een machtiging.

 

* Opzeggingen voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

 

               * Vanaf 1 juli geldt voor nieuwe leden een reductie van 50% op de contributie.

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Baanadres:  De Meidoorn 1,  7958 NB  Koekange